EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

DISCLAIMER

Our cryptocurrency assets are not considered financial instruments, electronic money, or structured deposits, and the activities we engage in are not considered regulated activities. Possible legal changes or new regulations may affect the project. We have no intention of misleading or deceiving anyone, but unforeseen circumstances can influence outcomes. The taxation of cryptocurrencies may vary by country; everyone should consult with their own tax advisor regarding tax-related questions. For transparency and information related to the project, study and follow the blockchain scanners of KRYZA coins and tokens, the KRYZA social media channels, such as the KRYZA Hungarian group on Meta (Facebook), the official KRYZA Telegram group, and the official KRYZA TikTok channel. We do not assume responsibility for issues arising from not following these channels. Cryptocurrency asset prices show significant fluctuations. We urge you to assess your investment capabilities rationally and make investment decisions cautiously. The project does not take responsibility for potential losses arising from your decisions and investments. The information and analyses on the KRYZA platforms and social media channels reflect the opinions of the authors and are not promises, investment analyses, or advice. The suitability of a specific investment can only be determined through an examination tailored to the individual investor, which the project does not undertake and is not suitable for. Therefore, thoroughly research and, if necessary, consult with your personal investment advisor before each investment decision!

Contact us: [email protected]

FOLLOW US

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A kriptovaluta eszközeinket nem tekinthetők pénzügyi eszköznek, elektronikus pénznek vagy strukturált betétnek, és a végzett tevékenységeink nem minősülnek szabályozott tevékenységnek. Esetleges jogi változások vagy új szabályozások befolyásolhatják a projektet. Nem szándékozunk senkit félrevezetni vagy megtéveszteni, de előre nem látható körülmények befolyásolhatják az eredményeket. Országonként a kriptovaluta adózása eltérő lehet, mindenki saját adószakértőjével konzultáljon adózási kérdésekben. A projekttel kapcsolatos átláthatóság és tájékoztatás érdekében tanulmányozzák és kövessék a KRYZA coin és tokenek blokklánc scannereit, a KRYZA közösségi oldalait, mint például a KRYZA Magyar csoport a Meta-n (Facebookon), a KRYZA hivatalos Telegram csoportját, és a KRYZA hivatalos TikTok csatornáját. Az ezen oldalak követésének elmaradásából fakadó problémákért felelősséget nem vállalunk. A kriptovaluta eszközök árjegyzése jelentős ingadozást mutat. Arra kérünk, hogy racionálisan értékelje saját befektetési képességeit, és óvatosan hozza meg befektetési döntéseit. A projekt nem vállal felelősséget az ön döntéseiből és befektetéseiből származó esetleges veszteségeiért. A KRYZA oldalakon és közösségi oldalakon található információk és elemzések az szerzők véleményét tükrözik, nem ígérvények, befektetési elemzések vagy tanácsok. Egy adott befektetés megfelelőségét csak egy a befektető egyedi személyiségéhez igazított vizsgálat alapján lehet meghatározni, amit a projekt nem vállal és ennek nem is felel meg. Ezért minden befektetési döntés előtt részletesen tájékozódjon, és szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

© KRYZA Ecosystem by AdMaters